Love Ascensie Basic Class


Steeds meer mensen hebben het gevoel dat ze zich innerlijk niet héél voelen, dat ze iets missen. Op dit moment leven we in een maatschappij waar dit verschijnsel steeds meer aan de orde is. Men voelt dat er iets niet klopt, men kan het niet plaatsen of men voelt zich “gevangen” in het leven. Dit is een structuur die ons al eeuwen opgelegd is zodat wij denken dat we héél zijn door alles buiten ons te zoeken. Dit gebeurt zodat mensen niet binnen in zichzelf gaan kijken. Dit noemt men een Matrix.
Als je door de illusie (de Matrix) heen kunt kijken, zie je hoe deze onze keuzes beïnvloed zonder dat wij er bewust van zijn. Is deze Matrix opgeheven dan zie je dat alles en iedereen verbonden is, dat alles energie is, en dat er geen afscheiding bestaat…geen afscheiding tussen jouw ziel, hart en de Bron (Eenheidsbewustzijn).

Wat gebeurt er tijdens de training?
Om uit die Matrix (illusie) te stappen wordt er tijdens de training een zeer krachtige energetische opschoning van de bij jou gedaan.Dit is nodig zodat je weer bewust wordt van je uniek en goddelijke Zijn,wie jij in werkelijkheid bent en dat je vanuit je hart de juiste keuzes maakt.
Het is ook gericht om jouw energetisch systeem te activeren en naar een hoger bewustzijnsniveau te brengen.
Het Christus bewustzijn staat voor onvoorwaardelijke liefde. Die onvoorwaardelijke liefde is de verbinding met de Bron en jou Hart. Dit is het bewustzijn die de Opgestegen Meester Sananda die we kennen als Jezus Christus ons gebracht heeft.
Door de Christus energie wordt er een kanaal geopend in jou hart die de Christus Bewustzijn en het Christus Hart in jou activeert, waardoor jij in staat bent om de integratie van Liefde zonder voorwaarden voor jezelf en anderen te hebben; wat onze oorsprong is. Dit doe ik in samenwerking met Meester Sananda.
Verder wordt je Anthakarana ( je Regenboogbrug) geactiveerd zodat je makkelijk alle energieën kunt faciliteren die je tot je beschikking hebt. Je ontvangt een uitgebreide DNA opschoning, een her-codering, upgrade en activatie zodat je frequentie omhoog gebracht. Jouw 7 fysieke chakra’s worden opgeschoond en geüpgrade en geactiveerd om je frequentie omhoog te brengen zodat je makkelijker door je ascensie proces kunt komen.
Elke stap die je zet om in je eigen kracht te komen, is een stap van persoonlijk ontwikkeling en spirituele kracht om te zijn wie je in wezen bent…een goddelijk liefdevolle mens met een groot bewustzijn.
Inhoud Love Ascensie Basic Class:

  • Opschoning van je 12 lichaamssysteem, je 7 chakra’s en Prana kanaal
  • Energetische matrix clearing, upgraden en activeren
  • Teachings over de Matrix
  • Anthakarana activeren
  • Activeren van het Christusbewustzijn en Christus Kristal in je hoger chakra
  • Oefenen met het Christus energie
  • Meditatie met het Christus Bewustzijn energie
  • DNA opschoning, upgraden en activeren