Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEELNAME
Consulten en behandelingen geschiedde via afspraakformulier en is definitief na bevestiging email.
Om deel te nemen aan een van de Trainingen kun je aanmelden via aanmeldingsformulier naar info@serafhina.nl aanmelding is definitief nadat betaling is voldaan.

2EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

2.0 Alle Trainingen en behandelingen hebben tot doel het bewustzijn te verruimen en persoonlijke groei (Ascensie proces) mogelijk te maken. Behandelingen zijn nooit een vervanging van reguliere zorg en derhalve zal er ook nooit een diagnose gesteld worden.
Bij fysieke klachten ga je altijd eerst naar de huisarts.
Psychische problemen in heden/en of verleden zijn een contra indicatie, ook epilepsie en het hebben van een pacemaker, dan wel hartklachten zijn contra indicaties voor het volgen van de Trainingen- en of een aantal behandelingen/activaties. Tijdens de behandelingen en Trainingen werken we met energie die elektromagnetisch geladen is. Bij twijfel graag overleggen!

HET VERZWIJGEN VAN EEN DERGELIJKE ACHTERGROND KOMT GEHEEL VOOR RISICO VAN DE DEELNEMER ZELF!

Wél kunnen de behandelingen als aanvulling erg waardevol zijn, omdat er op deze wijze niet alleen op het fysieke vlak wordt (regulier), maar er daarnaast aandacht, erkenning en heling is op geestelijk- (en ziels) niveau.
Bewustzijnsverruiming en ontwikkeling kunnen (soms) innerlijke confrontaties met zich meebrengen. Belangrijk is daarom om bewuste keuzes te maken ten aanzien van de weg die je wilt volgen. Eigen verantwoordelijkheid en zelf de regie over je eigen leven nemen/behouden zijn dan ook belangrijke (voor-) waarden en passen binnen de sfeer van individuele groeiprocessen, en de wijze waarop Serafhina zich in een relatie op gelijkwaardige basis wil en kan inzetten.

2.1 De klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar beslissing tot het al dan niet volgen van een Training of behandeling.
Serafhina behoudt echter het recht voor om, indien zij dit in het belang van de klant acht in een aantal gevallen te vragen om een gezondheidsverklaring in te vullen en te ondertekenen of deelname aan een Workshop te weigeren.

2.2 Serafhina zal zich niet uitlaten naar derden over persoonlijke informatie die tijdens de onderlinge relatie naar voren is gekomen.

3BETALINGEN EN ANNULERINGSKOSTEN

3.0 ANGEL LIGHT FACILITATOR is de betaling € 125,00
MAHATMA AVATAR BASIC PRACTITIONER is de betaling € 297,00
LOVE ASCENSIE BASIC CLASS is de betaling € 125,00

3.1 Bij annulering Training tot 30 dagen voor de datum van aanvang worden annuleringskosten in rekening gebracht. De aanbetaling van de desbetreffende trainingen zijn tevens de annuleringskosten.
Tussen 29 en 15 dagen is 50% van het totale cursus bedrag verschuldigd, en tussen 14 en 1 dag en bij geen aanwezigheid wordt het totale cursus bedrag in rekening gebracht.

3.2 Bij annulering Consulten/Behandelingen dient u 24 uur van te voren af te melden. Korter dan 24 uur of het niet nakomen van de afspraak, worden de kosten geheel in rekening gebracht.

3.3 Wanneer er sprake is van overmacht (welke duidelijk kan worden aangetoond) dan kan er in overleg besloten om de Training op een andere datum te volgen. Serafhina behoudt zich het recht voor om te beslissen wanneer er sprake is van overmacht.

3.4 Bij onvoldoende deelnemers voor de training behoudt Serafhina het recht om de Training te verplaatsen naar een andere datum, of te annuleren. Je zult hier minimaal 7 dagen voor aanvang op de hoogte worden gebracht.